Kom over en help

Kom over en help

Help de straatkinderen in Georgië!

Geen dak boven je hoofd en geen warm bed. Eten kan je kopen door eerst te bedelen… Of je steelt iets, als je echt honger hebt. Lezen en schrijven heb je nooit geleerd. Er is niemand die naar je omkijkt. Kun jij het je voorstellen?

Voor straatkinderen in Tbilisi, de hoofdstad van Georgië, ziet iedere dag er zo uit. Voor hen is leven op straat de enige mogelijkheid om te kunnen overleven. Een hard en liefdeloos bestaan zonder toekomst. Tenzij…

De meeste van deze straatkinderen komen uit grote gezinnen waarvan de moeders vaak al op heel jonge leeftijd hun eerste kindje krijgen. Vaders verdwijnen na verloop van tijd uit beeld en hierdoor is de moeder alleen verantwoordelijk voor haar kinderen. De kinderen ontvangen over het algemeen weinig zorg en liefde. Hun (t)huis is op straat of bestaat uit planken, golfplaten, karton en stukken zeildoek. Het is er onhygiënisch doordat ze hun behoefte doen op de plek waar het hun uitkomt en er geen sanitaire voorzieningen zijn. Al op heel jonge leeftijd worden ze de straat opgestuurd en gedwongen om te bedelen.

De straat als school
De kinderen gaan niet naar school en kunnen daardoor ook niet lezen en schrijven. Wat ze wél leren is overleven op straat. Dat gaat vaak gepaard met agressie, criminaliteit en prostitutie. De ‘bijdrage’ van de overheid gaat niet verder dan dat de politie de kinderen soms in een bus drijft om ze vervolgens buiten de stad af te zetten. Natuurlijk weten de kinderen de weg naar de stad lopend terug te vinden… De ‘straatschoffies’ zijn een blok aan het been. Totdat ze in aanraking komen met het dagopvangcentrum. 

Verschil moet je máken 
Het dagopvangcentrum wil een verschil maken in het leven van deze kwetsbare kinderen. ‘Tabitha,’ partnerorganisatie van Kom over en help weet zich geroepen om zich met hart en ziel voor deze kinderen in te zetten. Het belangrijkste? Het doorgeven van de boodschap van de liefdevolle God Die voor hen wil zorgen en bij Wie de kinderen altijd welkom zijn. Daarnaast krijgen de kinderen een stevige lunch. Het verschil wordt gemaakt door de kinderen te leren lezen, schrijven en rekenen. Het aanleren van sociale en levensvaardigheden, zowel aan de kinderen als de ouders, zorgt voor groei en ontwikkeling. “Verschil moet er niet zíjn, maar verschil moet je máken,” aldus een medewerker van ‘Tabitha’.

Over Kom over en help
Kom over en help werkt al bijna 50 jaar in verschillende landen in Oost-Europa. Wij helpen daar ouderen, volwassenen, jongeren en kinderen die leven in kwetsbare omstandigheden. Hoe? Door in nauwe samenwerking met onze lokale partnerorganisaties mensen te helpen aan een baan of opleiding. Maar we zorgen er ook voor dat kinderen naar een dagopvangcentrum kunnen waar ze vrienden maken, eten krijgen en geholpen worden met hun huiswerk. Tot slot geven we praktische hulp aan mensen die extra ondersteuning nodig hebben omdat ze bijvoorbeeld oud of gehandicapt zijn.

En u? U kunt daar een belangrijk steentje aan bijdragen en zo een lichtpuntje zijn in het leven van straatkinderen in Georgië!

Kijk voor meer informatie over deze stichting op www.komoverenhelp.nl.

Steun deze actie

Actie afgerond of wilt u een gift geven? U kunt het bedrag overmaken naar NL60 RABO 0104 2050 08 t.n.v. Landelijke Actie. U kunt in de omschrijving aangeven of het een actie betreft en vanuit welke gemeente. Dank voor uw bijdrage!

Voor vragen over de financiën kun je contact opnemen met Henriëtte Kooistra (06-57 04 72 68) of mail naar doemee@lcj.nl.

Contact over de actie

Heeft u vragen en / of opmerkingen over de actie? Zou u graag even willen sparren over de mogelijkheden?

U kunt ons bereiken via doemee@lcj.nl of telefonisch via Henriëtte Kooistra (06-57 04 72 68).