Landelijk Contact Jeugdwerk

Landelijk Contact Jeugdwerk

Om het hart van alle kinderen en jongeren!

Sam van 4 zit te wiebelen in de kerk. Ineens schiet hij overeind: dat versje heeft hij geleerd voor zondagsschool! Julia hoort bij de afkondigingen dat er vrijdagavond weer club is. Zal ze deze keer dan toch maar gaan…? Samen met zijn vriendengroep is Wiebe in deze kerkdienst te gast, ze bezoeken de bijbelstudieconferentie. Vanmorgen gaat de preek over het thema van hun weekend.

Sam, Julia en Wiebe zijn zomaar drie voorbeelden van kinderen en jongeren die op een zondag de kerkdienst bezoeken. Het zijn jongeren van de gemeente. Ze groeien op in de gemeente, ze zijn er gedoopt en hebben als baby de crèche bezocht. Ze gaan naar zondagsschool en club. Ze stromen door naar catechisatie en worden uitgenodigd voor de vereniging.

Op al die plaatsen horen ze over de Heere God en Zijn dienst. Ze leren bijbelteksten en psalmen. Er wordt verteld over Adam en Eva, de richters en de wonderen van de Heere Jezus. Ze leren wat kernwoorden als  ‘zonde’ en ‘gerechtigheid’ betekenen. En op al die plaatsen zien ze andere gemeenteleden die willen leven naar Gods Woord en wet. Ook van hen leren ze over de Heere.

Het LCJ wil door middel van materiaal en toerusting alle ouders, leidinggevenden en ambtsdragers helpen om op deze manier rondom de kinderen en jongeren te staan. Dat wordt gedaan door het maken van bijbelleeslessen en vertellingen voor de zondagsschool,  bijbelstudieboekjes voor -12, -16 en 16+ en actuele schetsen voor de jeugd. Ook worden er appèldagen en conferenties georganiseerd. Voor ouders en leidinggevenden zijn er cursussen en workshops te volgen en altijd is het LCJ beschikbaar voor advies of toerusting op maat.

Het is ons verlangen dat kinderen en jongeren geraakt worden in het hart. Dat kunnen wij zelf niet. Het is het werk van de Heilige Geest. Van Zijn hulp en zegen zijn we diep afhankelijk. Dat geeft tegelijk ontspanning en verwachting. De drie-enige God is de God van het verbond. Van Hem verwachten we de zegen! Voor Sam, Julia en Wiebe. Maar ook voor Lauren die dreigt af te haken en Klaas die niet van verenigingen houdt. Het gaat om het hart van álle kinderen en jongeren. 

Kijk voor meer informatie over deze stichting op www.lcj.nl.

Steun deze actie

Actie afgerond of wilt u een gift geven? U kunt het bedrag overmaken naar NL60 RABO 0104 2050 08 t.n.v. Landelijke Actie. U kunt in de omschrijving aangeven of het een actie betreft en vanuit welke gemeente. Dank voor uw bijdrage!

Voor vragen over de financiën kun je contact opnemen met Henriëtte Kooistra (06-57 04 72 68) of mail naar doemee@lcj.nl.

Contact over de actie

Heeft u vragen en / of opmerkingen over de actie? Zou u graag even willen sparren over de mogelijkheden?

U kunt ons bereiken via doemee@lcj.nl of telefonisch via Henriëtte Kooistra (06-57 04 72 68).