23 juni 2018

Landelijk Contact Jeugdwerk

De actie voor de Dakhini moslims in India via TWR is afgerond. D.V. oktober 2022 starten we weer met een nieuw actiedoel. Tot dan!

De opbrengst van het actieseizoen 2020-2021 kwam ten goede aan de voortgang van ons werk

Hoe zou u voorgesteld willen worden? Wie zou u eropuit sturen, om te vertellen wie u bent? In Johannes 16:5-15 lezen we hoe de Heere Jezus ons de Trooster belooft . Het is Pinksteren geweest en we mogen weten dat de Heilige Geest is uitgestort om ons ‘te overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel’ (vers 8). Maar ook dat Hij Jezus zal verheerlijken, ‘want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen’ (vers 14). Wat een troost dat we mogen weten dat de Heere Jezus de Trooster geeft . Niet om ervoor te zorgen dat wij er beter van worden. Nee, de Trooster is gegeven zodat we ontdekken wie we zelf zijn en overtuigd raken van onze zonden. Maar Hij vertelt ons ook wie Jezus is en hoe wij weer recht voor God kunnen komen te staan. Als LCJ is het ons verlangen dat alle kinderen en jongeren leren inzien dat het verlossend werk van Jezus Christus voor hen noodzakelijk is. We willen jongeren helpen het onderscheidingsvermogen te ontwikkelen om bewuste keuzes te maken in onze tijd en cultuur en daarbij het Woord van God als richtsnoer hanteren.

Dit doen we door materiaal te maken dat gebruikt kan worden binnen verenigingen en kerken. We bieden toerusting(smateriaal) voor opvoeders, leidinggevenden en ambtsdragers. Ook staan we in nauw contact met de jongeren zelf, online, tijdens appeldagen en conferenties. We zijn dankbaar dat we steeds meer op scholen mogen komen om de jongeren te vertellen wie de Heere Jezus is en hen, vanuit de Bijbel, handvatten kunnen bieden met Hem te leren leven. Steunt u ook het LCJ zodat dit belangrijke werk onder kinderen en jongeren kan doorgaan?

Wilt u dat we wat komen vertellen over deze actie om de jeugd te informeren en te enthousiasmeren? Vraag hier dan uw voorlichting aan. We komen graag bij u langs.

Kijk voor meer informatie over deze stichting op www.lcj.nl.